Användarvillkor

För engelska, se nedan den finska texten.

1 VANLIGT

1.1. Archipelago Sports Oy (nedan kallad "Tjänsteleverantören") är ansvarig för onlinebutiken Kelluvamatto.com. Vid köp av produkter från nätbutiken förbinder sig användarna av nätbutiken (nedan ”Användare”) att göra affärer i nätbutiken i enlighet med lagen och dessa användarvillkor. Barn under 18 år får inte betala med kreditkort.

1.2. Alla rättigheter till innehållet i Tjänsten tillhör Tjänsteleverantören. 

2. ÄNDRINGAR AV VILLKOR

2.1. Tjänsteleverantören har rätt att göra ändringar i Tjänsten när som helst.

2.2. Tjänsteleverantören har rätt att ensidigt ändra villkoren i detta Användaravtal genom att meddela Användaren via e-post, skriftligt eller genom Tjänsten. Användaren accepterar ändringarna vid användning av tjänsten. 

3. ANVÄNDARES ANSVAR OCH SKYLDIGHETER

3.1. Användaren ansvarar för all användning av hans användarnamn och lösenord och för att säkerställa att användningen följer villkoren i detta avtal. Användaren är ansvarig för att upprätthålla lösenordets konfidentialitet.

3.2. Användaren förbinder sig att endast använda Tjänsten för ändamål i enlighet med lag och goda seder. Du samtycker till att inte lägga upp eller överföra något material på tjänsten som strider mot lagen eller goda seder, eller som hetsar till eller främjar sådan aktivitet. 

4. AVSLUTNING AV TVISTER

Tvister angående detta avtal kommer att avgöras i Åbo tingsrätt i enlighet med finsk lag.

(Uppdaterad 2021-01-26)

PÅ ENGELSKA:


1 VANLIGT

1.1. Archipelago Sports Oy (nedan kallad "Tjänsteleverantören") är ansvarig för onlinebutiken Kelluvamatto.com. Vid köp av produkter från nätbutiken förbinder sig användarna av nätbutiken (nedan ”Användare”) att göra affärer i nätbutiken i enlighet med lagen och dessa användarvillkor. Barn under 18 år får inte betala för beställningen med kreditkort.

1.2. Alla rättigheter till innehållet i Tjänsten tillhör Tjänsteleverantören.

2. ÄNDRINGAR AV VILLKOR

2.1. Tjänsteleverantören har rätt att göra ändringar i Tjänsten när som helst.

2.2. Tjänsteleverantören har rätt att ensidigt ändra villkoren i detta användaravtal genom att meddela Användaren via e-post, skriftligt eller genom Tjänsten. Användaren accepterar ändringarna vid användning av tjänsten.

3. ANVÄNDARES ANSVAR OCH SKYLDIGHETER

3.1. Du är ansvarig för all användning av ditt användarnamn och lösenord, och för att säkerställa att din användning följer villkoren i detta avtal. Användaren är ansvarig för att upprätthålla lösenordets konfidentialitet.

3.2. Användaren förbinder sig att endast använda Tjänsten för ändamål i enlighet med lag och goda seder. Du samtycker till att inte lägga upp eller överföra material på tjänsten som strider mot lagen eller goda seder, uppmuntrar till eller främjar sådan aktivitet.

4. AVSLUTNING AV TVISTER

Tvister angående detta avtal kommer att avgöras i Åbo tingsrätt i enlighet med finsk lag.

(Uppdaterad 03/03/2021)