KelluvaMatto instruktioner

 

ANVÄNDARMANUAL

Tack FloatingCarpet för ditt köp! Men innan du använder produkten och har roligt, läs den här guiden för produktanvändning, säker användning och underhåll. För din egen säkerhet och säkerheten för dina nära, vänligen följ råden och varningarna i dessa instruktioner och se till att alla användare av produkten förstår och följer dem. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till en allvarlig fara. Använd produkten endast på de platser och förhållanden som den är avsedd för.

ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER OCH VARNINGAR:

 • Produkten är designad för rekreationsbruk och bör inte användas som en livräddningsanordning eller som ett flythjälpmedel för en icke-simmare.
 • En vuxen simmare bör alltid övervaka användningen av flytmattan av barn och icke-simmare
 • Användning av flytmattan i vatten rekommenderas inte när du är ensam
 • Vid användning i vatten rekommenderas alla KelluvaMatto-användare att bära flytvästar
 • Flytmattan ska aldrig användas när du är trött, påverkad av alkohol eller andra droger
 • Använd aldrig produkten i närheten av rörliga eller löpande båtar - propellrar på vattenskotrar utgör en allvarlig risk
 • När du väljer syfte med flytmattan, ta alltid hänsyn till användarens höjd, vikt och säkra position! Notera även den maximala lastkapaciteten som anges i flytmattans tekniska data och anpassa användningen här
 • Lek eller simma aldrig under flytmattan
 • Hoppa aldrig från flytmattan ovanför det grunda vattnet! Vi rekommenderar att du alltid hoppar ner fötterna ovanför mattan i vattnet
 • Försök inte nya trick eller andra akrobatiska rörelser utan rätt teknik, eftersom det finns risk för allvarliga skador på dig själv eller andra.
 • Flytmattan är inte konstruerad för att bogseras av en båt eller annan vattenskoter, detta kan skada produkten
 • När du inte använder din flytmatta, skydda den från obehörig eller obevakad användning

 

IBRUKTAGNING AV KELLUVAMATTO:

 • Var försiktig när du packar upp den flytande mattan för att undvika att skada mattan. Skär inte förpackningsmaterialet med en kniv eller andra vassa föremål, eftersom det kan skada ytan. 
 • Se till att du har tillräckligt med utrymme när du öppnar förpackningen. Mattan rullas hårt i förpackningen och stannar på rullen tack vare de medföljande kardborrebanden. Det rekommenderas att öppna de självhäftande tejparna endast på platsen för idrifttagning. 
 • Hantera mattan försiktigt och undvik att slå mot mattan med vassa kanter. På grund av den stora storleken på M-, L- och XL-mattorna rekommenderas det att två personer hanterar dem. 
 • Gå inte på mattan med skor, det kan skada ytan på mattan. 
 • När kardborrbanden öppnas öppnas mattan till sin fulla storlek och är omedelbart klar att användas. Mattan som har packats kommer att rätas ut med tiden och användningen. 
 • När du slutar använda flytmattan och tar bort den från vattnet eller land, var försiktig så att du undviker hinder som kan skada den. Torka av allt löst material som kan repa, riva eller göra bucklor på mattans yta.
 • När du packar mattan för transport, se till att du alltid fäster den rullade flytmattan med de medföljande kardborrbanden. Flytande matta kardborreband är designade för att hålla mattan rullad och är inte utformade för att fästa mattan på andra föremål.

ICKE-FLYTANDE ANVÄNDNING I VATTEN

 • Flytmattan är designad för användning på en stor vattenmassa med ett djup på minst 50 centimeter för små barn och minst 3 meter för vuxna och simkunniga. 
 • När du väljer en plats, placera mattan i ett område där det inte finns några hinder över eller under vattenytan.
 • Håll också ett avstånd på minst 3 meter från den flytande mattan till hårda ytor eller föremål som någon kan träffa när de faller från mattan. 
 • Flytmattan rekommenderas inte för användning i poolen.
  • Se till att du placerar din flytande matta borta från båttrafik och områden med potentiella hinder.
  • När den idealiska och säkra platsen för att fästa flytmattan har hittats, fäster du det flexibla repet vid kajen eller ankaret. Om du bestämmer dig för att lämna flytmattan i vattnet under en längre tid rekommenderar vi att du fäster en synlig boj eller flagga.
  • När du fäster den flytande mattan måste repet vara löst, om repet är spänt kan detta skada din matta och täcks inte av garantin.
  • För att undvika kollisioner, se alltid till att det inte finns några hinder eller andra simmare runt produkten. Simma eller lek aldrig under produkten.

   

  ANVÄNDNING AV KELLUVAMATTO PÅ LAND

  • Flytmattan är också idealisk för användning på land, till exempel som yoga- eller gymnastikmatta. 
  • Lämna tillräckligt med utrymme för flytmattan och placera den på en plan och jämn yta, som golvet eller gräsmattan. 
  • Att installera flytmattan på sand, grus eller ojämna ytor kommer att skada ytan.
  • Gå inte på mattan med skor, det kan skada ytan på mattan. Vi rekommenderar att du endast flyttar mattan med dina strumpor eller bara fötter.
  • Använd inte andra verktyg som hantlar eller tallriksvikter på mattan, det kommer att skada mattan.
  • Försök inte nya trick eller andra akrobatiska rörelser utan rätt teknik, eftersom detta kan leda till en allvarlig risk för skada på dig själv eller andra. 

   UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

  • Den flytande mattan kräver lite underhåll om den underhålls på rätt sätt. Produkten är tillverkad av vattentät och UV-skyddad polyetenskum.
  • Om du bestämmer dig för att lämna flytmattan i vattnet under en längre tid rekommenderar vi att du fäster en synlig boj för passerande trafik.
  • Observera dock att långvarigt direkt UV-solljus också bör undvikas med flytmattan för att skydda produktens yta och färger. 
  • När du slutar använda flytmattan under en längre tid och tar bort den från vattnet eller land, var försiktig så att du undviker alla hinder som kan skada den. Torka av allt löst material som kan repa, riva eller göra bucklor på mattans yta.
  • Använd endast rent vatten, mild tvål, en mjuk trasa/svamp och lätt tryck för att rengöra flytmattan.
  • Använd inte oljiga produkter eller lösningsmedel som kan skada produkten.
  • Använd aldrig en tvättmaskin, eftersom en högtrycksvattenstråle kan skada produkten.
  • Låt flytmattan torka helt innan förvaring.
  • Förvara flytmattan på en skyddad, torr plats, öppen eller löst ihoprullad med de medföljande kardborrebanden. 


  Tack för ert köp! Innan ibruktagningen av produkten måste dock denna bruksanvisning gällande produktens ibruktagning, trygga användning och underhåll läsas. För din egen och dina nära och käras säkerhet bör denna bruksanvisnings råd och varningar följas, se även till att alla som använder produkten förstår och följer dem. Att förbise dessa anvisningar kan utsätta produktens användare och övriga mänskor för allvarlig fara. Använd produkten endast på de platser och förhållanden som den är avsedd för.

  ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR OCH VARNINGAR:

  • Produkten är endast avsedd för fritidsbruk och bör inte användas som räddningsutrustning eller flythjälp åt en person som inte kan simma!
  • En simkunnig vuxen skall alltid övervaka barns och icke simkunnigas KelluvaMatto använding!
  • Användning av KelluvaMatto i vattnet rekommenderas inte då du är ensam!
  • När KelluvaMatto används i vattnet, rekommenderas det att alla användare har flytvästar!
  • Produkten skall aldrig användas då du är trött, under påverkan av alkohol eller annat rusmedel!
  • Använd aldrig produkten i närheten av båtar som rör sig eller är igång – vattenfarkosters propellrar utgör en allvarlig fara!
  • Fäst alltid noga uppmärksamhet vid en säker placering av produkten och ta hänsyn till användarnas vikt, längd och användningsändamål! Observera också den ifrågavarande produktens maximala bärkapacitet, som anges i produktens tekniska specifikation, och anpassa användningen därefter!
  • Simma eller lek aldrig under den flytande mattan!
  • Dyk aldrig från den flytande mattan med huvudet före i grunt vatten! Vi rekommenderar att det alltid hoppas med fötterna före i vattnet!
  • Försök inte på nya konster eller andra akrobatiska rörelser utan rätt teknik, detta kan utgöra en allvarlig skaderisk för dig själv eller andra!
  • KelluvaMatto är inte avsedd att bogseras av en båt eller andra vattenfarkoster, detta kan skada produkten!
  • När du inte använder din flytande matta, skydda den mot obehörig eller obevakad användning!


  IBRUKTANING OCH HANTERING AV KELLUVAMATTO:

  • Var försiktig när du packar upp den flytande mattan så att du inte skadar mattan. Skär inte förpackningsmaterialet med en kniv eller annat vasst föremål, eftersom det kan skada mattans yta.
  • Se till att det finns tillräckligt med utrymme när du öppnar paketet. Mattan är tätt tullad i förpackningen och förblir rullad tack vare de medföljande kardborrebanden. Det rekommenderas att kardborrebanden öppnas först på ibruktagningsstället.
  • Hantera mattan försiktigt och undvik vassa föremål och skarpa kanter. På grund av M-, L- och XL-mattornas storlek rekommenderas det att dessa hanteras av två personer.
  • Gå inte på mattan med skor, detta kan skada mattans yta.
  • När kardborrebanden öppnas, rullar mattan ut sig till sin fulla storlek och är omedelbart redo att användas. En matta som varit förpackad, rätas ut i användningen och över tiden.
  • Undvik hinder som kan skada den flytande mattan när du tar bort den från vattnet eller marken. Torka av allt löst material som kan repa, riva eller göra märken på mattans yta.
  • När du packar mattan för transport, se till att säkra den rullade mattan med de medföljande kardborrebanden. KelluvaMatto kardborrebanden är avsedda för att hålla mattan rullad och skall inte användas till att fästa mattan i andra föremål.


  ANVÄNDNING AV KELLUVAMATTO I VATTNET:

  • KelluvaMatto är konstruerad för användning på en stor vattenyta med ett vattendjup på minst 50 centimeter för små barn och minst 3 meter för simkunniga vuxna och personer.
  • När du väljer en plats för mattan, skall du försäkra dig om att det inte finns några hinder över eller under vattenytan.
  • Försäkra dig också om att mattan håller ett avstånd på minst 3 meter från hårda ytor och föremål som någon kan slå sig i, ifall de faller av mattan.
  • KelluvaMatto rekommenderas inte för användning i simbassänger.
  • Se till att fästa din flytande matta på ett ställe utan båttrafik och övriga potentiella hinder.
  • När den perfekta och säkra platsen för att fästa den flytande mattan har hittats, fäst det flexibla repet i bryggan eller ankaret. Om du bestämmer dig för att lämna den flytande mattan i vattnet under en längre tid rekommenderar vi att du fäster en synlig boj eller flagga i denna.
  • Vid fastsättning av den flytande mattan måste repet vara löst, om repet är för spänt kan detta skada mattan, vilket inte täcks av garantin.
  • För att undvika kollisioner, försäkra dig alltid om att det inte finns några hinder eller andra simmare runt produkten. Simma eller lek aldrig under produkten.


  ANVÄNDNING AV KELLUVAMATTO PÅ LAND:

  • KelluvaMatto lämpar sig också utmärkt för användning på land, till exempel som yoga- eller gymnastikmatta.
  • Försäkra dig om tillräckligt med utrymme och placera mattan på en slät och plan yta, t.ex. ett golv eller en plan gräsmatta.
  • Placera inte mattan på sand, grus eller övriga ojämna ytor, detta skada mattans yta.
  • Gå inte på mattan med skor, detta kan skada mattans yta. Vi rekommenderar att man endast rör sig på mattan i strumpfötter eller barfota.
  • Använd inte andra tillbehör som hantlar eller viktskivor på mattan, detta kan skada mattan.
  • Försök inte på nya konster eller andra akrobatiska rörelser utan rätt teknik, detta kan utgöra en allvarlig skaderisk för dig själv eller andra!


  UNDERHÅLL OCH FÖRVARING:

  • Den flytande mattan kräver endast lite underhåll om den sköts ordentligt. Produkten är tillverkad av vattentätt och UV-skyddat polyetenskum.
  • Om du bestämmer dig för att lämna den flytande mattan i vattnet över en längre tidsperiod, rekommenderar vi att du fäster en synlig boj eller flagga i denna.
  • Observera dock att även KelluvaMatto bör skyddas mot långvarigt direkt UV-solljus för att att skydda produktens yta och färger.
  • När du slutar använda KelluvaMatto och tar bort den från vattnet eller marken är det viktigt att undvika hinder som kan skada den mattan. Torka av allt löst material som kan repa, riva eller göra märken på mattans yta.
  • Använd endast rent vatten, mild tvål, en mjuk trasa/svamp och lätt tryck för att rengöra mattan.
  • Använd inte oljebaserade produkter eller lösningsmedel för rengöring, eftersom dessa kan skada produkten.
  • Använd aldrig en högtryckstvätt eller övriga maskiner för att rengöra mattan, en högtrycksstråle kan skada produkten.
  • Låt den flytande mattan torka helt före förvaring.
  • Förvara den flytande mattan på en skyddad och torr plats, öppnad eller löst ihoprullad med de medföljande kardborrebanden.