Integritetspolicy

Kellipamatto.fi / Archipelago Sports Oy:s sekretesspolicy
Denna integritetspolicy gäller insamling och användning av personuppgifter på webbplatsen kelluvamatto.fi (”Webbplatsen”), som ger information om vilka personuppgifter som samlas in, vad de används till och vilka rättigheter du har. Archipelago Sports Oy, y ID 2867891-3, ("KelluvaMatto" eller "vi") ansvarar för att hantera och svara på frågor baserat på kontakt.


Kontaktinformation:

Archipelago Sports Oy
Itäinenpitkäkatu 50 A 26, 20700 Åbo
Flytande matta Du kan kontakta dataskyddsombudet via e-post: sebastian@kelluvamatto.fi

1. Varför samlar vi in personlig information och vilken typ av information samlar vi in?

Nedan beskriver vi vilken typ av personlig information vi samlar in om dig och vad vi använder den till. Vi kommer också att ange grunderna för behandlingen i olika fall:

 • Ingående och fullgörande av kontraktet: När du köper en av våra produkter registrerar vi ditt namn, telefonnummer, betalningsinformation, vilken typ av produkt eller tjänst du köpte och när du köpte den samt eventuell fraktinformation. Om produkten skickas till dig registrerar vi även leveransadressen. Dessutom kan vi även behandla returinformation.
  Försäljningsledning: Vid köp av produkter använder vi ditt namn, e-post eller telefonnummer som identifiering betalning och beställning samt att kunna utföra internredovisning för personal och leverantörer. Behandlingen bygger på vårt legitima behov av att kunna hantera försäljning och drift på ett ändamålsenligt sätt.
  Klagomål och korrigeringar: Om du gör ett klagomål på en produkt eller begär en reparation behöver vi dina kontaktuppgifter för att registrera klagomålet, slutföra reparationen och ge information om serviceförlopp, servicehistorik, eventuella produktuppdateringar och för att hålla dig uppdaterad.
  Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vår skyldighet gentemot dig enligt avtalet. Vissa leverantörer kräver också din legitimation för att kunna acceptera reparationen eller utföra den själv. I detta fall kommer vi att tillhandahålla nödvändiga personuppgifter till leverantören.
  Syftet med dataregistreringen är att fullgöra och hantera det avtal som ingåtts med dig samt att spåra försäljning inom vår organisation. Grunden för behandlingen av personuppgifter är fullgörandet av det avtal som ingåtts med dig. När vi behandlar dessa personuppgifter i syfte att skapa en kundprofil åt dig, förse dig med riktad marknadsföring, och för att möta våra behov av att hantera försäljningen på lämpligt sätt, tar vi hänsyn till dina intressen och anser att dessa intressen väger tyngre än skyddet av dina personliga information.
  Kundservice: Beroende på ämnet och vilken kontaktmetod du använder (telefon, chatt, WhatsApp, sociala medier), vi behöver veta vem du är, vilken produkt du köpte, din adress och/eller telefonnummer. Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver för att hjälpa dig, såsom ditt namn, köphistorik och kontaktinformation (e-post, telefonnummer). Vi har ansett att vi har ett berättigat skäl att behandla dina personuppgifter för att kunna svara på dina frågor så ändamålsenligt och korrekt som möjligt, och att vårt intresse av behandling är viktigare än skyddet av dina personuppgifter när du kontaktar oss och begär service. .
  • Så här skapar du ett användarkonto: När du gör ett köp kommer vi att skapa ett kundkonto åt dig, om du inte redan har ett. Ditt köp kommer att kopplas till ditt konto. Din köphistorik och kontotransaktioner är tillgängliga i avsnittet «Mina samtycken». Syftet med behandlingen av personuppgifter är att du som kund ska kunna följa leveranser, ställa in eller ångra ditt köp, se din köphistorik och webbutiken. Som vår kund vill vi att du ska få ut det mesta av självbetjäningen. Du kommer att ha tillgång till din personliga information via ditt konto och du kommer också att kunna komma åt den Flytande matta din köphistorik och kontoinformation har överförts eller raderats. Om du begär överföring eller eventuell radering av din information kommer vi att be dig styrka din identitet via e-post eller sms.
   Användarkontohantering: Vi har tillgång till ditt kundkonto och kundprofil för att hantera dina kontaktuppgifter och eventuella samtycken du ger för att ta emot vårt nyhetsbrev, kampanjerbjudanden eller liknande. Eftersom det är vårt ansvar att se till att informationen vi skickar dig är uppdaterad kommer vi att få information från en tredje part för att uppdatera informationen du lämnar om din adress, namn, telefonnummer, kön och ålder.
   Vi har ansett att vi har en berättigad anledning att behandla dina personuppgifter för att effektivisera kontakten med dig och för att behandla dina personuppgifter via ditt kundkonto, och att vårt intresse av behandling väger tyngre än eventuella olägenheter för dig, särskilt som det underlättar din kontakt med oss.
  • Personligt webbinnehåll:

Flytande matta vill anpassa marknadsföringen och informationen som skickas till dig på bästa möjliga sätt. Detta innebär att när vi är inloggade på ditt kundkonto, vars referenser inkluderar din e-postadress, namn, adress och köphistorik, använder vi din kundkontoinformation för att skräddarsy innehåll för att matcha din köphistorik och rekommendera relevanta produkter genom alla dina inloggningsverktyg .
Om du inte är inloggad kommer vi att använda informationen som lagras i små textfiler (cookies) som du har accepterat i din webbläsare för detta ändamål. Du kan radera dina egna cookies genom att redigera dina webbläsarinställningar. Medan du är på vår webbplats har vi en legitim anledning att marknadsföra produkter som matchar utbudet av produkter som vårt förhållande bygger på, och vi har ansett att våra intressen väger tyngre än den skada du kan lida. För direktmarknadsföring via e-post och SMS ber vi om ditt samtycke.

 • Direktmarknadsföring - marknadsföringskampanjer. Den information som erhålls kan baseras på sannolikhet, såsom storleken på ditt hushåll eller din sannolika ålder. Du kan få marknadsföringsmeddelanden baserade på en sådan profil.
 • Elektronisk marknadsföring: Vi kommer endast att använda din personliga information för att skicka produkterbjudanden och information till dig om du har gett ditt uttryckliga samtycke. I det här fallet kommer vi att använda informationen från dina tidigare köp för att ge dig erbjudanden som vi tror kommer att vara av intresse för dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta vår kundtjänst.
 • Marknadsundersökningar och kampanjer: Vi kommer endast att lagra din personliga information såsom namn, adress och/eller telefonnummer, kön, födelsedatum, intressanta platser etc. såvida du inte uttryckligen har samtyckt till att delta i forskningen, kampanjen eller liknande deltagande. på webbplatsen och beroende på vad som efterfrågas i en enskild kampanj eller användarundersökning.
 • Utveckla tjänster och säkert underhåll: För att kunna utveckla våra tjänster och underhålla vår webbplats på ett bra och ansvarsfullt sätt behöver vi kunna ta del av statistik om till exempel antal besökare, köp och surfbeteende på webbplatsen. Vi kan också behöva skaffa information om bedrägerier och vidta åtgärder för att förhindra det. Dessutom kan vi, i enskilda fall, behandla dina personuppgifter för att testa vårt system. För detta ändamål använder vi data som sammanställts så långt det är möjligt.
   Vi har ansett att vi har ett berättigat skäl att utveckla och förbättra våra tjänster och att underhålla vår webbplats för säker användning, och att vårt intresse av begränsad behandling av dina personuppgifter i detta sammanhang väger tyngre än eventuella olägenheter för dig.
   I avsnitt 6 nedan beskriver vi mer i detalj hur vi samlar in information genom cookies.

2. Vem delar vi dina personuppgifter med?

I vissa fall kommer andra gemenskaper att ha tillgång till din personliga information.
 • Externa leverantörer:Om du beställer externa tjänster kan kontakten och annan relevant information som registrerats om dig komma att lämnas ut till leverantören.
  • Tjänsteleverantörer
  • Underhålls- och serviceföretag
  • Marknadsföringsnätverk
  • Kommunikationsbyråer
  • Transportföretag
 • Myndigheter etc.: I undantagsfall kan dina personuppgifter lämnas ut till berörd myndighet eller annat offentligt organ om anspråket grundar sig på lag. En sådan överföring kommer endast att göras om vi är skyldiga att göra det enligt tillämpliga lagar och förordningar.

3. Utlämning till länder utanför EU / icke-EES

 • Om Flytande matta använder underleverantörer belägna utanför EU/EES ser vi till att behandlingen av personuppgifter utförs i enlighet med skyddet av personuppgifter inom EU/EES, till exempel genom att använda EU:s standardavtal, US Privacy Shield eller annan liknande arrangemang.

4. Logga in via sociala medier

 • För att göra det så enkelt som möjligt att logga in på vår sida erbjuder vi möjligheten att logga in med ett Google-, Facebook- eller Paypal-konto om du har ett. Observera att integritetspolicyn för den tjänsten gäller när du väljer att logga in via dessa konton. Detta gäller även eventuell insamling av personlig information eller användning av cookies när du är inloggad.

5. Användning av cookies m.m.

 • Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats. En cookie är en textfil som lagras i minnet av din webbläsare när du besöker eller driver en webbplats.
  Om du vill kan du förhindra att sådana cookies lagras i din webbläsare. De flesta moderna webbläsare (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) accepterar automatiskt cookies, men du kan ändra dina inställningar så att de inte accepterar cookies själv. Nackdelen med att radera cookies är att webbplatsen inte fungerar på bästa möjliga sätt. Anledningen till detta är att de flesta av de cookies vi använder är utformade för att säkerställa webbplatsens funktionalitet, såsom webbplatsens förmåga att komma ihåg vad du har lagt i din kundvagn.
  Utöver cookies använder vi även andra verktyg som Google Analytics, Google AdWords för att hämta information om din IP-adress, vilken typ av webbläsare du använder, ditt operativsystem, när du besökte webbplatsen och diverse information om hur du navigerar hemsidan.
  Vi använder denna information för att analysera användaraktivitet för att göra vår webbplats mer användarvänlig.

6. Hållbarhet

 • Dina personuppgifter kopplade till ditt köp kommer normalt att raderas när det inte längre finns behov av att behålla dem för att svara på dina frågor och när produktens förväntade livslängd har löpt ut, såvida vi inte behöver dina personuppgifter under en längre tid för andra juridiska ändamål eller lagstadgade skyldigheter, såsom redovisning.
  Personuppgifter som vi behandlar baserat på ditt samtycke kommer att raderas om du återkallar ditt samtycke.
  Istället för att radera personuppgifter kan det i vissa fall vara fråga om anonymisering. Detta gör att uppgifterna kan användas för historiska, analytiska och andra legitima kommersiella ändamål. Anonymisering innebär att all identifierande information som kan eller skulle kunna användas för att identifiera en person raderas så att informationen inte längre betraktas som personlig information.

7. Dina rättigheter

 • Flytande matta uppskattar dina synpunkter. Här kan du se dina nuvarande rättigheter som du kan utöva att kontakta oss.
  • Återkallande av samtycke: Om du har gett ditt samtycke till att ta emot produkt- och tjänsteerbjudanden från oss kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Detta är helt enkelt för att du ska kunna avregistrera dig från den här typen av erbjudanden i varje meddelande du får från oss. Du kan även återkalla ditt samtycke genom att kontakta vår kundtjänst. Där behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke har du även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen. Här Flytande matta sluta behandla dessa personuppgifter. Kom dock ihåg att på grund av detta Flytande på mattan det finns inte längre en möjlighet att erbjuda dig vissa tjänster.
  • Begäran om dataåtkomst: Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig.
  • Begäran om att rätta eller ta bort: Du kan också be oss att korrigera eventuella felaktiga uppgifter vi har om dig eller att radera dina personuppgifter. Vi samtycker till begäran om radering av personuppgifter så mycket som möjligt. Vi raderar dock inte uppgifter om det finns övervägande skäl att behålla uppgifterna, till exempel om vi behöver behålla uppgifterna i dokumentationssyfte. Du kan radera många av uppgifterna själv. Du kan till exempel ta bort din befintliga profil när som helst.
  • Dataöverföring: Du har rätt att få de personuppgifter du lämnat överförda, vars behandling baseras på bl.a. ditt samtycke eller har varit nödvändigt för att ingå ett avtal med dig.
  • Du har rätt att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter och att delvis invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du kan också invända mot användningen av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.
  • Att utöva dina rättigheter du kan kontakta vår kundtjänst. Vi svarar på din förfrågan så snart som möjligt, men normalt sett senast 30 dagar.
  • Vi kommer att be dig att verifiera din identitet innan vi behandlar din begäran enligt beskrivningen ovan. Vi gör detta för att säkerställa att endast du – och ingen annan som presenterar sig – ger dig tillgång till dina personuppgifter.
  • Klagomål till myndigheten: Om du invänder mot hur vi behandlar dina personuppgifter eller har ett klagomål kan du även kontakta dataskyddsombudet.

8. Ändringar

 • Vi kan komma att göra ändringar i detta meddelande angående behandlingen av dina personuppgifter, till exempel som ett resultat av ändringar i strukturen eller funktionaliteten på webbplatsen. Om ändringarna är väsentliga kommer vi att meddela dig på webbplatsen och/eller genom att kontakta dig på annat lämpligt sätt.

(Uppdaterad 23.01.2021)